Ovplyvňovanie reality: Priťahovanie nechceného

Pridal / 6th október, 2015 / Nezaradené / Bez komentárov

Ovplyvňovanie reality: Priťahovanie nechceného

Ak sa človek túži naučiť ovládať realitu, je prinajmenšom nutné, aby pochopil mechanizmus jej vytváranía. Každý jedinec úplne bezprostredne modeluje vrstvu svojho sveta. Väčšinou však netuší, že sa to deje. Každý z nás sa usiluje o to, presadiť si svoju. A tak sa na svet snažíme aplikovať nekomplikovaný princíp: musím predsa ísť tam, kam práve mierim! Lenže svet sa z nejakého dôvodu odmieta prispôsobiť. Ba čo viac, zatiaľ čo sa otáčame jedným smerom, čosi nás odnáša na úplne opačnú stranu. Mali by sme sa vážne zamyslieť nad tým, ak sa realita chová takto neadekvátne, zrejme je treba zvoliť iný prístup. Možno podlieha nejakým celkom iným zákonom. Však človek sa nechce zastavovať a rozhliadať sa, a tak aj naďalej trvdohlavo kráča po svojej dráhe.

Výsledkom takejto tvorivej činnosti je vrstva sveta, kde nič nie je tak, ako to dotyčný chcel. Naopak veľa vecí sa deje presne tak, ako si to nepraje. Tá realita je nejaká čudná, vrtošivá a neprístupná. Nezriedka potom ľudia získavajú pocit, že svet sa tak správa schválne. Ako by nejaká nevysvetliteľná sila nepríjemnosti priťahovala. Nebezpečenstva sa napĺňajú, najhoršie očakávania sa uskutočňujú. Záležitosti, ku ktorým práve nechováme náklonnosť a ktorých sa chceme vyvarovať, nás neodbytne prenasledujú.

Prečo?

Ak niečo z celého srdca nenávidíte alebo sa niečoho bojíte, buďte si istí, že vám to vonkajšie zámer všetko v nadbytku zariadi. Energia myšlienok, ktoré splodila jednota duše a rozumu, potenciálne možnosti stelesňuje v skutočnosti. Inými slovami, sektor priestoru variantov zodpovedajúce parametrom myšlienkového vyžarovania sa materializuje, ak sa pocity duše zhodujú s myšlienkami rozumu.

To však nie je jediná príčina realizácie negatívnych očakávaní. Normu všeobecne predstavuje život bez problémov. Všetko plynie dobre a ľahko, ak sa človek pohybuje podľa prúdenie variantov a nenarušuje rovnováhu. Príroda nerada plytvá energiou nadarmo a nemá potrebné strojiť úklady. Nežiaduce podmienky a udalosti nastávajú ako dôsledok toho, že nadbytočné potenciály vnášajú skreslenie do energetického obrazu okolia, a vzťahy závislosti situáciu ešte prehlbujú.

Nadbytočné potenciály vznikajú, ak nejakým vlastnostiam prisudzujeme príliš veľký význam. Vzťahy závislosti sa medzi ľuďmi formujú, akonáhle sa dotyční navzájom začínajú porovnávať, stavia sa do opozície a kladú podmienky typu, ak ty takto, tak ja tak.

Nadbytočný potenciál sám o sebe ešte nie je tak hrozný, ak skreslené hodnotenie existuje tiež samo o sebe a neponúka sa mu možnosť prirovnanie. Akonáhle sa však umelo navýšené hodnotenie jedného objektu dostane na porovnanie s iným objektom, dochádza k polarizácii, a tá vytvára rovnovážnej sily, ktoré sa snažia o odstránenie vzniknutej polarizácie a ich pôsobenie býva väčšinou namierené proti jej pôvodcovi.

Pre príklad uvediem niekoľko neškodných potenciálov: milujem ťa, mám sa rád, nenávidím ťa, neznášam sám seba, som dobrý, ty si zlý. Vzhľadom na to, že uvedená hodnotenie sa nezakladajú na porovnanie ani na opačnom tvrdenie, musí si vystačiť sama.

A teraz vymenujem príklady potenciálov, ktoré sú vystavané na vzťahoch závislosti: mám ťa rád za podmienky, že ty ma máš rada; mám sa rada, pretože som z vás najvyšší; si zlý, lebo ja som lepší; som dobrý, lebo ty si zlý; pripadáš mi odporný, keďže nie si ako ja.

Rozdiel medzi prvou a druhou skupinou je priepastný. Hodnotenie založená na porovnaní produkujú polarizáciu, načo rovnovážnej sily táto rôznorodosť odstraňujú cestou stretu protikladov. Presne tak sa navzájom priťahujú opačné magnetické póly.

Práve preto vstupujú nepríjemnosti do života tak neodbytne a akoby úmyselne: nezriedka sa napríklad stáva, že v manželstve sa zídu osobnosti absolútne nezlučiteľné, akoby za trest, a v každom kolektíve sa nájde niekto, kto vás bude niečím hnevať. Murphyho zákony či naschvály sú rovnakej povahy, a tak sa susedia záškodníci stali bežnou neoddeliteľnou súčasťou všetkých spolužitia.

Komentáre

Komentáre


Leave a Comment