Múdrosť

Pridal / 29th august, 2015 / Nezaradené / Bez komentárov

Raz, keď kráľ Šalamún zišiel dolu z hory, kde vítal východ slnka, ľudia zhromaždený na jej úpätí sa ho pýtali:

Si zdrojom nášho osvietenia. Tvoje slová dokážu meniť ľudské srdcia. A tvoja múdrosť zasiahne každý rozum. Dychtíme ťa počúvať.

Povedz nám, pane, kto sme?

Kráľ sa usmial a povedal im:

Ste svetlom sveta. Ste hviezdami. Ste chrámom pravdy. V každom z vás je celý vesmír. Usídlite rozum vo svojich srdciach, pýtajte sa svojich sŕdc a načúvajte prostredníctvom svojej lásky.

V čom je zmysel života?

Život je cesta, cieľ i odmena. Život je tancom lásky. Ste predurčení žiariť. BYŤ je veľký dar svetu. Váš život je príbehom Vesmíru. Preto je život krajší nado všetky teórie. Pokladajte život za sviatok, lebo život je cenný sám o sebe. Život sa skladá z prítomnosti. A zmyslom prítomnosti je byť v prítomnosti.

Prečo nás prenasledujú nešťastie?

Čo ste zasiali, to tiež zbierate. Nešťastia sú vašou voľbou. Bieda je ľudský výtvor. A žiaľ je plodom nevedomosti. Obviňujete a strácate silu, prajete si a rozsievate šťastie. Prebuďte sa, lebo úbohý je ten, kto si nie je vedomý sám seba. Chudobný je ten, kto nadarmo plytvá časom. Nemeňte svoj život v skrehnuté bytie. Nedovoľte davu, aby zahubil vašu dušu. Nech bohatstvo nie je vaším prekliatím.

Ako sa dá prekonať nešťastie?

Neodsudzujte sami seba. Ste božské stvorenia. Neporovnávajte a nerozdeľujte. Buďte za všetko vďační. Radujte sa, veď radosť robí zázraky. Milujte sa, pretože kto miluje seba, toho milujú všetci. Buďte vďační za nebezpečenstvo, pretože smelí získavajú blaženosť. Bývajte v radosti a nešťastie vás minie. Vyslovujte priania, ale nezjednávajte s Bohom. A vedzte, že vďačnosť je najlepší modlitbou a šťastie tou najlepšou potravou duše.

Aká je cesta ku šťastiu?

Šťastní sú milujúci, šťastní sú vďační. Šťastní sú mierumilovní. Šťastní sú tí, ktorí našli raj v sebe samých. Šťastní sú tí, ktorí s radosťou dávajú a tiež tí, ktorí s radosťou dary prijímajú. Šťastní sú tí, ktorí hľadajú. Šťastní sú, kto sa prebudili. Šťastní sú tí, ktorí napĺňajú svoje predurčenie. Šťastní sú tí, ktorí spoznali súlad. Šťastní sú, čo žijú v harmónii. Šťastní sú tí, ktorí videli krásy sveta. Šťastní sú tí, ktorí sa otvorili slnku. Šťastní sú, ktorý plynú ako rieky. Šťastní sú, tý ktorí sú pripravení prijať šťastie. Šťastní sú tí, ktorí sú múdri. Šťastní sú, kto si uvedomujú sami seba. Šťastní sú, čo milujú sami seba. Šťastní sú tí, ktorí chvália život. Šťastní sú tí, ktorí tvoria. Šťastní sú tí, ktorí sú slobodní. Šťastní sú tí, ktorí odpúšťajú.

V čom je tajomstvo hojnosti?

Váš život je najväčším pokladom v klenotnici sveta. Vaše vnútorné bohatstvo je nevyčerpateľné a hojnosť okolo vás nekonečná. Svet je dostatočne bohatý, aby bol bohatý každý z vás. Preto čím viac dávate, tým viac dostávate. Šťastie stojí na prahu vášho domu. Otvorte sa hojnosti. A zmeňte všetko vo zlato života. Šťastní ľudia nachádzajú bohatstvo sami v sebe.

Ako máme na svete žiť?

Pite z každého okamihu svojho života, veď neprežiť život rodí smútok. A vedzte, že čo je vo vnútri, to je aj vonku. Mrak sveta je splodený mrakom v srdci. Šťastie je východom slnka. Osvietenie je september tisíc sĺnk. Šťastní sú tí, ktorí dychtia po svetle.

 

Ako máme získať harmóniu?

Žite jednoducho. Nikomu neškodte. Nezáviďte. Pochyby nech vás očisťujú a nezbavujú vás sily. Zasväťte život kráse. Tvorte kvôli tvorbe, nie kvôli uznaniu. K blížnym sa správajte ako k pokladom. Minulosť zmeníte, keď na nu zabudnete. Prinášajte svetu len nové veci. Naplňte svoje telo láskou. Staňte sa silou lásky, lebo láska vás oduševní najviac zo všetkého. Kde je láska, je aj šťastie.

Ako dosiahnuť dokonalosť života?

Šťastný človek dokáže premeniť mnoho iných. Nešťastní zostanú otrokmi, lebo šťastie miluje slobodu. Radosť je tam, kde je sloboda. Naučte sa umenie byť šťastným. Otvorte sa svetu a svet sa otvorí vám. Kto mu prestáva čeliť, stáva sa vládcom.

 

Potom kráľ s láskou pozrel na nich na všetkých a dodal: Mnoho vám napovie mlčanie … Len buďte sami sebou!

Žite v harmónii! Buďte sami sebou!

Komentáre

Komentáre


Leave a Comment