Technológia informovania POZNIK TP – čo sa za tým skrýva ?

Samotný proces Technológie informovania (Technológia Poznik) je kombinácia niekoľkých vedeckých procesov schopných ovplyvniť systém pospájaných molekúl rozličných zložiek (voda, sklo, plast, kov, atď.) pomocou informácií alebo kódu. Technológia využíva, Hydraulickú technológiu, Technológiu Orgónových generátorov, Gemston terapie, Kódovanie a Hašovací algoritmus.

Hydraulická technológia

Technológia, ktorá sa používa na reštrukturalizáciu molekulárneho tvaru vody je známa ako hydraulická technológia. Pojem “hydraulická” patrí do odvetvia vedeckého výskumu, ktoré skúma to, akým spôsobom môže byť molekulárna štruktúra vody ovplyvnená svojím prostredím. Inými slovami, je to veda, ktorá sa zaoberá ovplyvňovaním vlastností vody. Merania potom môžu byť zrealizované na základe kvalitatívneho účinku tejto už “štruktúrou zmenenej” vody v biologických procesoch. Jednoduchým experimentom bolo dať kvet do fľaše s vodou a pozorovať proces.Hydraulická technológia umožňuje riadený prenos známych informácií do vody.

Použitie Orgónových zariadení na ovplyvnenie vody

Wilhelm Reich objavil všadeprítomnú energiu, ktorá sa všade nachádza vo veľkom množstve. Je to univerzálny oceán kozmickej energie, ktorá vypĺňa celý vesmír. Orgónová energia je inak známavo východných tradíciách ako Chi (v Číne), Prana (v Indii) alebo Ki (v Japonsku). Orgónová energia je energiou životnej sily, ktorá obklopuje všetky formy života, keď sú aktívne.

Čo orgónová energia spôsobuje? Primerane skonštruované orgónové zariadenie je schopné vyvážiť celý život a veci v rámci svojho operačného poľa. Rovnováha sa v tomto zmysle vzťahuje na rozličné pozitívne účinky, ktoré orgónová energia má na fyzickú, mentálnu a emocionálnu pohodu jednotlivca. Poznik TP využíva orgónové kanóny na kódovanie vody s energiou životnej sily. Orgónové generátory, ktoré Poznik TP využíva, sú vyrobené zo živicovej/kovovej matice s veľkými ametystovými kryštálovými geódami. Tie efektívne zhromažďujú, transformujú a vyžarujú éterickú energiu, premieňajúc pri tom kladné ióny na záporné ióny.

Pozitívne a negatívne sa v tomto zmysle vzťahuje na polaritu iónov a nie na ich vnútorné vlastnosti.Sú to práve negatívne ióny, ktoré poskytujú pocit pohody podobný tomu, keď sa človek nachádza pri vodopádoch alebo v borovicovom lese. V takom prostredí sa človek cíti posilnený a svieži. To vďaka dýchaniu vzduchu s vysokým obsahom malých záporných iónov kyslíka.

Poznik TP nabíja vodu so zápornými iónmi, takže, keď pijete “informovanú” vodu, tým vlastne príjmate záporné ióny. Sú to práve tie záporné ióny, ktoré vám dodávajú ten “pocit dobitia energie”.

Hašovací algoritmus

Hašovací algoritmus umožňuje, aby hocijaký text alebo knižka boli preložené do numerického kódu, ktorý vysiela tú istú frekvenciu ako písaný text. Využitie tejto technológie je vhodné na kódovanie vody a umožňuje, aby do vody mohlo byť zakódované veľké množstvo informácií.

Na informačnom štítku/kóde malé farebné čísla v opačnom smere predstavujú písomnú informáciu, ako sú napríklad pozitívne myšlienky a výroky, duchovné texty, védy a mantry, ktoré boliprevedené do matematických algoritmov. Tento proces sa v oblasti informatiky nazýva kódovanie. Kódovanie umožňuje, aby jednotlivé informácie mohli byť preložené do číselných kódov.Funkcia kódovania zabezpečuje zobrazenie dát ľubovoľnej dĺžky do dát pevnej dĺžky. Pôvodný text môže byť jedným slovom alebo vetou či celým dokumentom. Hašovací algoritmus ho prevedie – konvertuje do čísla alebo pevne stanovenej dĺžky textu. Hašovacia funkcia sa v praxi používa ako podproces pri hľadaní podobných úsekov DNA sekvencií a iných úloh v bioinformatike.

Komentáre

Komentáre

Leave a Comment