Test Cibuľa (Allium test)

Test sa používa na stanovenie genotoxicity pozemských ekosystémov – voda, zem, vzduch a iné médiá. Skúška zohľadňuje komplexný vplyv a vzájomné pôsobenie genotoxických látok a genetického materiálu (chromatínu, chromozómy).

Testy cibule (Allium testy) slúžia ako štandard v monitorovaní životného prostredia, ktorý sa používa ako biologický indikátor pre stanovenie znečistenia.

Allium test – http://www.i9bottle.com/download/Test-report-i91422-_2013_.pdf

Výsledok testu

1.Na základe výsledkov všeobecnej toxicity a úrovne genotoxicity má voda z i9 informovanej fľaše nižšiu úroveň genotoxicity než bežná vodou z vodovodného kohútika.

2. Používaním technológie (i9 informované sklo) znižuje úroveň všeobecnej toxicity, ako aj úroveň genotoxicity (p = 0,0325 <0,05 – Fisherov Exsact Test). Kvalita vody sa zlepšuje.

Komentáre

Komentáre

Leave a Comment