Účinok CHLORDIOXIDU na parazity, vírusy a baktérie, plesne, ktoré máme v tele.

Je naivné myslieť si, že v sebe nemám žiadneho parazita alebo vírus, baktériu a plesne. To by ste museli žiť v úplne sterilnom prostredí a neprichádzať s nikým do kontaktu. Už len to, že ste sa narodili dáva veľkú šancu tomu, že ste si od matky prevzali nejakého parazita či už o tom vedela alebo nie. A práve tieto parazity, ktoré máme od narodenia sú súčasťou nášho tela, telo s nimi nijako nebojuje, ale aj oni tvoria v tele toxíny a cysty. Môžeme sa nakaziť mnohými spôsobmi, cez zeleninu a mäso ak sú nedostatočne umyté, ďalej potom na verejných záchodoch, ale aj v metre, kine atď. Najčastejší spôsob ako získame parazita je nedostatočnou úpravou mäsa, alebo od našich mačiek a psov.

Malé parazity, plesne a vírusy odstráni dokonale MMS / CDS2. Ale veľké parazity musíme odstrániť pomocou liekov na od-parazitovanie. Je dobré si uvedomiť, že naše telo je plné vírusov, baktérií a plesní. Toto sa dá veľmi dobre odstrániť pomocou MMS, MMS2 a CDS2. Na to, aby sme sa pomocou týchto produktov detoxikovali nepotrebujeme prečítať veľa kníh, ani nijak zložito pátrať na internete po informáciách s týmto spojených. Ja som kúpila všetky tieto produkty v jednom obchode a ešte mi k tomu dali zadarmo knižku s návodmi na používanie.

Napríklad na prvoky účinkuje MMS a CSD2 veľmi dobre, ak sa berie dlhodobo zbavíme sa aj hlbšie uložených prvokov. To lieky od lekára nedokážu pretože sa nemôžu brať dlhodobo z dôvodu poškodenia pečene. Napríklad na plasmódia nemáme žiadny iný liek. Používa sa na to MMS a CDS2. Ľudí z malárie sú teda odkazovaní len na MMS a CDS2.

Čítať ďalej

Komentáre

Komentáre

DUOZON

AQUA CDS2 je Oxid chloričitý (Chlór dioxid) 0,3% (500ml)

S koncentráciou až nad 2000 ppm!

100% kvalita.

Zloženie: Oxid chloričitý roztok 0,3%. AQUA CDS2 je vodný roztok nasýtení oxidom chloričitým s koncentráciou nad 2000 ppm. Oxid chloričitý je selektívny oxidant s výbornými antibakteriálnymi a detoxikačnými vlastnosťami. Ničí spoľahlivo baktérie, vírusy, parazity a plesne tým, že naruší ich povrch oxidáciou. Reaguje výhradne s patogénnymi mikroorganizmy a nenarušuje črevnú mikroflóru. Oxid chloričitý je látka schválená na úpravu pitnej a bazénovej vody.

CDS2 – Chlorine Dioxide AQUA je variant MMS. CDS2 AQUA používa metódu reakcie chloritanu sodného a hydrogénsíranu sodného. Ide o iný chemický výrobný postup, ktorého cieľom je získať rovnakú účinnú látku – oxid chloričitý, ale v čistejšej forme, bez vedľajších produktov, ktoré vznikali pri chemickej reakcii chloritanu s kyselinou citrónovou a ktoré spôsobovali u niektorých ľudí zvracanie, hnačky a prekyslenie organizmu (obzvlášť u dlhodobého užívania).

Všetko práve kvôli použitiu kyseliny citrónovej vo výrobnom procese (ako vedľajší produkt reakcie vzniká napr. Chlór, chlorovodík, kyselina chlórna, chloritany a chlorečnany).

Terapeuti odporúčajúci MMS tieto prejavy popisovali v pozitívnej rovine ako prejavy detoxikácie organizmu (telo vylučuje mŕtve patogény). V skutočnosti to ale mohla často byť len prirodzená reakcia organizmu na toxicitu vedľajších produktov chemickej reakcie. A tiež výsledok acidózy – poklesu pH telesných tekutín (prekyslenie žalúdka, čriev a celého organizmu) ako dôsledok dlhodobého požívania.

 

Čítať ďalej

Komentáre

Komentáre

MMS2 Chlordioxid Liek na rakovinu (Master Mineral Souliton)

Chlordioxid

Oxid chloričitý je chemická zlúčenina so sumárnym vzorcom CIO2. Tento oranžovo-žltý plyn kryštalizuje pri teplote -59 ° C do podoby oranžových kryštálov. Ako jeden z oxidov chlóru je účinným a užitočným oxidačným činidlom používaným pri úprave vody a pri bielení. Oxid chloričitý je jediný známy oxid halogénu, kde je halogén v párnom oxidačnom čísle. Molekula ClO2 obsahuje jeden nepárový elektrón, jedná sa teda o voľný radikál s paramagne- vlastnosťami. Je to anhydrid kyseliny chloričité, ktorá je však nestabilná a ihneď sa rozkladá na kyselinu chloritú a kyselinu chlorečnú.

Čítať ďalej

Komentáre

Komentáre

SUPER LIEK NA VŠETKO: Zázrak zvaný MMS2

MMS2

Jim V. Humble:

“Týmto chcem uviesť úplne nový zázračný minerálne doplnok. Mali by zaznieť slávnostné fanfáry, pretože je to jeden z najdôležitejších liekov, ktorý kedy bol ľudstvu predstavený. Bohužiaľ, my objavitelia, v protiklade k mnohamiliardovým výskumným organizáciám, na fanfáry nikdy nemáme peniaze. Sme šťastní, už keď dáme dokopy peniaze na kúpu obálok a poštovného, aby sme mohli nové objavy a koncepcie poslať poštou za účelom základnej patentovej ochrany. Takže tu to je – oznámenie nového zázračného minerálu – ale skoro bez fanfár.

Kyselina chlórna je látka, ktorú ľudský imunitný systém používa na ničenie patogénov všetkého druhu a mnohých ďalších vecí, ktoré občas musia byť zlikvidované v tele. Keď napríklad zostarnú zabijacké bunky a začnú sa obracať proti nášmu telu; rozozná imunitný systém tento problém a prejde k vyhladeniu opotrebovaných buniek práve kyseliny chlórnej.

Táto kyselina je pravdepodobne tou najdôležitejšou, ktorú si telo vytvára na udržiavanie zdravia. Myslím, že tým ju možno kvalifikovať ako prirodzenú. Je to prirodzeným spôsobom produkovaná kyselina, pretože si ju vytvára telesný imunitný systém. Nevyrába sa v žiadnej chemickej továrni. Skutočnosťou je, že kyselina chlórna vie zabiť väčšinu patogénov v tele – dokonca aj odolné parazity, ale len v prípade, ak jej telo má k dispozícii dostatok.

Čítať ďalej

Komentáre

Komentáre

Ovplyvňovanie reality: Priťahovanie nechceného

Ovplyvňovanie reality: Priťahovanie nechceného

Ak sa človek túži naučiť ovládať realitu, je prinajmenšom nutné, aby pochopil mechanizmus jej vytváranía. Každý jedinec úplne bezprostredne modeluje vrstvu svojho sveta. Väčšinou však netuší, že sa to deje. Každý z nás sa usiluje o to, presadiť si svoju. A tak sa na svet snažíme aplikovať nekomplikovaný princíp: musím predsa ísť tam, kam práve mierim! Lenže svet sa z nejakého dôvodu odmieta prispôsobiť. Ba čo viac, zatiaľ čo sa otáčame jedným smerom, čosi nás odnáša na úplne opačnú stranu. Mali by sme sa vážne zamyslieť nad tým, ak sa realita chová takto neadekvátne, zrejme je treba zvoliť iný prístup. Možno podlieha nejakým celkom iným zákonom. Však človek sa nechce zastavovať a rozhliadať sa, a tak aj naďalej trvdohlavo kráča po svojej dráhe.

Výsledkom takejto tvorivej činnosti je vrstva sveta, kde nič nie je tak, ako to dotyčný chcel. Naopak veľa vecí sa deje presne tak, ako si to nepraje. Tá realita je nejaká čudná, vrtošivá a neprístupná. Nezriedka potom ľudia získavajú pocit, že svet sa tak správa schválne. Ako by nejaká nevysvetliteľná sila nepríjemnosti priťahovala. Nebezpečenstva sa napĺňajú, najhoršie očakávania sa uskutočňujú. Záležitosti, ku ktorým práve nechováme náklonnosť a ktorých sa chceme vyvarovať, nás neodbytne prenasledujú.

Čítať ďalej

Komentáre

Komentáre

Múdrosť

Raz, keď kráľ Šalamún zišiel dolu z hory, kde vítal východ slnka, ľudia zhromaždený na jej úpätí sa ho pýtali:

Si zdrojom nášho osvietenia. Tvoje slová dokážu meniť ľudské srdcia. A tvoja múdrosť zasiahne každý rozum. Dychtíme ťa počúvať.

Povedz nám, pane, kto sme?

Kráľ sa usmial a povedal im:

Ste svetlom sveta. Ste hviezdami. Ste chrámom pravdy. V každom z vás je celý vesmír. Usídlite rozum vo svojich srdciach, pýtajte sa svojich sŕdc a načúvajte prostredníctvom svojej lásky.

V čom je zmysel života?

Život je cesta, cieľ i odmena. Život je tancom lásky. Ste predurčení žiariť. BYŤ je veľký dar svetu. Váš život je príbehom Vesmíru. Preto je život krajší nado všetky teórie. Pokladajte život za sviatok, lebo život je cenný sám o sebe. Život sa skladá z prítomnosti. A zmyslom prítomnosti je byť v prítomnosti.

Prečo nás prenasledujú nešťastie?

Čo ste zasiali, to tiež zbierate. Nešťastia sú vašou voľbou. Bieda je ľudský výtvor. A žiaľ je plodom nevedomosti. Obviňujete a strácate silu, prajete si a rozsievate šťastie. Prebuďte sa, lebo úbohý je ten, kto si nie je vedomý sám seba. Chudobný je ten, kto nadarmo plytvá časom. Nemeňte svoj život v skrehnuté bytie. Nedovoľte davu, aby zahubil vašu dušu. Nech bohatstvo nie je vaším prekliatím.

Ako sa dá prekonať nešťastie?

Neodsudzujte sami seba. Ste božské stvorenia. Neporovnávajte a nerozdeľujte. Buďte za všetko vďační. Radujte sa, veď radosť robí zázraky. Milujte sa, pretože kto miluje seba, toho milujú všetci. Buďte vďační za nebezpečenstvo, pretože smelí získavajú blaženosť. Bývajte v radosti a nešťastie vás minie. Vyslovujte priania, ale nezjednávajte s Bohom. A vedzte, že vďačnosť je najlepší modlitbou a šťastie tou najlepšou potravou duše.

Aká je cesta ku šťastiu?

Šťastní sú milujúci, šťastní sú vďační. Šťastní sú mierumilovní. Šťastní sú tí, ktorí našli raj v sebe samých. Šťastní sú tí, ktorí s radosťou dávajú a tiež tí, ktorí s radosťou dary prijímajú. Šťastní sú tí, ktorí hľadajú. Šťastní sú, kto sa prebudili. Šťastní sú tí, ktorí napĺňajú svoje predurčenie. Šťastní sú tí, ktorí spoznali súlad. Šťastní sú, čo žijú v harmónii. Šťastní sú tí, ktorí videli krásy sveta. Šťastní sú tí, ktorí sa otvorili slnku. Šťastní sú, ktorý plynú ako rieky. Šťastní sú, tý ktorí sú pripravení prijať šťastie. Šťastní sú tí, ktorí sú múdri. Šťastní sú, kto si uvedomujú sami seba. Šťastní sú, čo milujú sami seba. Šťastní sú tí, ktorí chvália život. Šťastní sú tí, ktorí tvoria. Šťastní sú tí, ktorí sú slobodní. Šťastní sú tí, ktorí odpúšťajú.

V čom je tajomstvo hojnosti?

Váš život je najväčším pokladom v klenotnici sveta. Vaše vnútorné bohatstvo je nevyčerpateľné a hojnosť okolo vás nekonečná. Svet je dostatočne bohatý, aby bol bohatý každý z vás. Preto čím viac dávate, tým viac dostávate. Šťastie stojí na prahu vášho domu. Otvorte sa hojnosti. A zmeňte všetko vo zlato života. Šťastní ľudia nachádzajú bohatstvo sami v sebe.

Ako máme na svete žiť?

Pite z každého okamihu svojho života, veď neprežiť život rodí smútok. A vedzte, že čo je vo vnútri, to je aj vonku. Mrak sveta je splodený mrakom v srdci. Šťastie je východom slnka. Osvietenie je september tisíc sĺnk. Šťastní sú tí, ktorí dychtia po svetle.

 

Ako máme získať harmóniu?

Žite jednoducho. Nikomu neškodte. Nezáviďte. Pochyby nech vás očisťujú a nezbavujú vás sily. Zasväťte život kráse. Tvorte kvôli tvorbe, nie kvôli uznaniu. K blížnym sa správajte ako k pokladom. Minulosť zmeníte, keď na nu zabudnete. Prinášajte svetu len nové veci. Naplňte svoje telo láskou. Staňte sa silou lásky, lebo láska vás oduševní najviac zo všetkého. Kde je láska, je aj šťastie.

Ako dosiahnuť dokonalosť života?

Šťastný človek dokáže premeniť mnoho iných. Nešťastní zostanú otrokmi, lebo šťastie miluje slobodu. Radosť je tam, kde je sloboda. Naučte sa umenie byť šťastným. Otvorte sa svetu a svet sa otvorí vám. Kto mu prestáva čeliť, stáva sa vládcom.

 

Potom kráľ s láskou pozrel na nich na všetkých a dodal: Mnoho vám napovie mlčanie … Len buďte sami sebou!

Žite v harmónii! Buďte sami sebou!

Komentáre

Komentáre

Liečenie kameňmi

Liečenie kameňmi

Kamene fungujú na základe rezonancie a vibrácií. Dokážu sústreďovať zvukové a svetelné vibrácie do koncentrovaného lúča, ktorý sa potom používa na liečenie. Krúžením kryštálu po koži dôjde k stlačeniu, ktorým sa vyšle sústredený lúč k orgánu v tele. Niektoré kryštály dokážu človeka povzbudiť alebo upokojiť, iné vedia upokojiť príliš aktívny orgán alebo povzbudiť ten, ktorý funguje nedostatočne. Niektoré kryštály uzdravujú rýchlo, ale súčasne vyvolávajú aj nepriaznivé reakcie, zatiaľ čo iné pracujú oveľa pomalšie. Ak si chcete poradiť napríklad s bolesťou, dokáže vám v tom kryštál pomôcť. Bolesť môže byť výsledkom prebytku či nedostatku energie alebo zablokovanie jej toku. Je potrebné poznať skutočnú príčinu problémy, aby ste vedeli vybrať správny kameň.

Kryštály liečia holisticky, čo znamená, že pôsobia súčasne na fyzickej, citovej, rozumovej a duchovnej úrovni. Dokonale zlaďujú energie a odstraňujú nerovnováhu tým, že sa dostanú až ku koreňu problému. Kryštály pracujú na základe vibrácií a uvádzajú do rovnováhy auru, biomagnetický obal, ktorý obklopuje každého človeka. Ich vibrácie prenikajú telom a aktivujú spojovacie body s čakrami. Množstvo telesných či duševných problém sa dá odstrániť práve zharmonizovaním čakier.

Väčšina chorôb je výsledkom kombinácie viacerých faktorov a prejavuje sa ako nerovnováha v jednotlivých rovinách. Môže ísť o citovú, duševnú alebo duchovnú nevyrovnanosť. V niektorých prípadoch dochádza k prerušeniu kontaktu medzi fyzickým telom a jeho biomagnetickým obalom. Iné energetické poruchy môžu vyvolať faktory spojené s okolitým prostredím, ako je elektromagnetický smog alebo geopatogénne zóny. V niektorých prípadoch ale budete musieť po príčinách choroby pátrať hlbšie. Dôležité je, že kryštály si pozvoľným tempom poradie priamo so skutočnou príčinou problému, nie iba s jeho príznakmi. Kryštály si môžete na 10 – 30 minút umiestniť priamo na telo alebo ich rozložiť okolo seba. Dajú sa tiež použiť ako reflexologické pomôcky na stimuláciu bodov na nohách.

Pri liečbe kamene pokladáme v mieste problému, na čakru, ktorá s problémom súvisí, alebo na dráhu meridiánu, ktorý zahŕňa postihnuté miesto.

Tiež môžeme rozmiestniť kamene okolo tela a to do 30 cm od tela, aby boli v kontakte s aurou. Veľkosť kameňa pri liečení nehrá rolu.c-1154137_6790a0e96a

Komentáre

Komentáre

Meditačná hudba pre Vás

DUŠA EXISTUJE je to už vedecky dokázané!!!
Svetoznámi vedci Stuart Hameroff a Roger Penrose, autori kvantovej teórie vedomia, prišli s prelomovým objavom. Súčasťou našich mozgových buniek sú mikrotubuly. V okamihu keď umierame, strácajú mikrotubuly kvantový stav, ale nie informácie v nich uložené.
“Povedzme, že srdce prestane biť, pacient umiera. Avšak kvantovej informácie v mikrotublách nie sú zničené. Tie sa rozptyľujú vo vesmíre. ”  Čítať ďalej

Komentáre

Komentáre

Niektoré magické postupy sú vo svojej podstate veľmi jednoduché

Niektoré magické postupy sú vo svojej podstate veľmi jednoduché, pričom ich pôsobenie je mimoriadne účinné. Jeden z účinných rituálov využívajúcich k svojmu úspechu jednoduché princípy je programovanie vody. Voda je v ezoterických systémoch spájaná s hlbokou dedičnou múdrosťou, láskou a duchovnými pravdami. Voda má niekoľko veľmi zaujímavých vlastností, ktoré sa ponúkajú k tomu, aby sme ich využili- okrem iného dokáže prijímať a prenášať informácie zo svojho okolia. Telo človeka je tvorené zo 70% vodou. Na základe týchto faktov vznikol tento rituál.
Budeme potrebovať ….

Čítať ďalej

Komentáre

Komentáre